Ud i verden med 10.klasse?

Vi laver 10. klasse hvert år, både for den gruppe af elever fra vores egen 9.kl., der gerne vil have et skoleår ekstra inden de går videre på en ungdomsuddannelse, men også gerne for interesserede unge udefra, der gerne vil tage 10.klasse hos os.

På RLS er 10.klasse ikke kun et fagligt år, men også et år, hvor man får tid til fordybelse, tid til kammeraterne, tid til at finde sig selv, tid til oplevelser og rejse - kort sagt et dannelsesår.

Derfor tænker og planlægger vi også vores 10.klasses rejse til USA som en dannelsesrejse: Eleverne skal lære noget om sig selv, hinanden og verden. De rejser i godt 3 uger, og hovedaktivitetetn er, at de bor hos amerikanske familier og går på High School i et lille lokalsamfund i South Carolina. Her laver de med de lokale unge et fælles projekt, der lærer dem om forskelle og ligheder mellem de to forskellige kulturer.

De almindelige skolefag i dansk, matematik og engelsk afsluttes med Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve .

Herudover laver 10. klasse en række tværfagligecprojekter indenfor overskrifterne "Service-learning" og "Bæredygtighed", men de skal også lave projekter om, hvad der venter dem uddannelsesmæssigt efter 10.klasse. 

Endelig er 10.klasse en naturlig del af skolens overbygning, hvor de deltager i linjefag i musik, billedkunst, drama, kor, byggehold eller madlavning sammen med de andre klasser, ligesom de også har en nøglerolle i overbygningens årlige musical.