Arbejdstimer

Alle forældre på skolen skal lægge 10 frivillige arbejdstimer om året på skolen. De skal dels ses som et bidrag til skolens ressourcer, dels ses som et konkret udtryk for, at forældrene er med til at lave skole i praksis. Hvert år inden sommerferien udarbejder forældrerådet og ledelsen et katalog over forældrearbejdsopgaver, som forældrene selv kan byde ind på. Det kan være f.eks. være i forbindelse med.:

  • deltagelse i lejrskoler eller rejser
  • hovedrengøring af køkken m.m.
  • parkeringsvagter ifm. skolearrangementer
  • deltagelse i arbejdsweekender
  • ”ambassadør”opgaver ift. lokale børnehaver, institutioner og organisationer