Det forældrevalgte tilsyn

Skolens forældre vælger - i overenstemmelse med friskoleloven - en tilsynsførende for en 4-årig periode. Den tilsynsførende skal overordnet - på forældrenes vegne - føre tilsyn med, at skolens undervisning står mål med kravene i Folkeskolen. Herudover skal den tilsyndførende føre tilsyn med, at skolen opdrager eleverne til demokrati og medborgerskab. Den tilsynsførende skal være certificeret, hvilket dels kræver et professionelt kendskab til folkeskolen/grundskolen, dels kræver et gennemført certificeringskursus.

Skolens nuværende tilsynsførende, Bent Laub Faaborg, har udarbejdet en tilsynserklæring for skoleåret 2021-22, der bliver fremlagt ifm. skolens generalforsamling og kan læses her.