Dialog og visioner

Dialogprocessen

I 2011 fik Roskilde Lilleskole ny skoleleder, Søren Erhard Hansen, og i den forbindelse blev den nye strategiplan iværksat. Ét af grundelementerne i denne strategiproces var et dialogprojekt med forældre og lærere omkring skolens identitet og indhold.

Dialogprocessen blev kickstartet med et yderst inspirerende aftenarrangement af Peter Bastian, der udfordrede alle på vor tids omsorgskultur:

”Er den hæmmende eller skabende for menneskelig udvikling?”. ”Er det tid til at stille større krav til os selv og hinanden og kigge op fra den individualistiske og til dels navlebeskuende tid vi er i?”

Dialogprojektet har blandt forældrene skabt et stort og tillidsfuldt ejerskab til skolen og dens udvikling, hvor mange har fået sat sit fingeraftryk. Vejen frem er blevet gjort væsentlig tydeligere, og bestyrelse, ledelse, ansatte og forældre har fundet en måde, hvorpå vi sammen kan udvikle skolen.