Forældrerådet

Forældrerådet består af valgte repræsentanter for de enkelte klasser og afholder årligt 3-4 møder. Forældrerådets formand leder møderne, hvor skolens ledelse og bestyrelsesformand også deltager.

  • Forældrerådet arbejder:
    dels som dialogforum for de tre lærerteams, hvor repræsentanter for hhv. klasserne i Yngste-og Mellemgruppen samt Overbygningen kan mødes med lærerne om hverdag og pædagogik i afdelingerne,
  • dels som dialogforum for ledelsen og bestyrelsen, der i samarbejde med forældrerådet kan sætte fokus på vigtige enkeltområder af skolen, f.eks. trivsel og mobning, leg og fritid, kommunikation etc. Forældrerådet har ingen beslutningskompetencer,
  • dels som koordinator ved forældrenes praktiske opgaver og arbejdstimer (se nedenfor)