Generalforsamling 2022

På skolens generalforsamling vælges de 3 ud af 5 bestyrelsememlemmer til skolens bestyrelse. Alle forældre og medarbejdere har ret til at møde op på generalforsamlingen og stille forslag til behandling.

På generalforsamlingen aflægger henholdsvis bestyrelsen beretning ved formanden - herunder skolelederens beretning som supplement. Herudover aflægger skolens forældrevalgte tilsynsførende sin beretning.

Indkaldelse til skolens generalforsamlinmg d. 11. maj 2022 kan findes her.

Referat fra skolens ordinære generalforsamling 2022 kan findes her og skolelederens beretning findes her.