Generalforsamling 2018

På skolens generalforsamling vælges de 3 ud af 5 bestyrelsememlemmer til skolens bestyrelse. Alle forældre og medarbejdere har ret til at møde op på generalforsamlingen og stille forslag til behandling.

På generalforsamlingen aflægger henholdsvis bestyrelsen beretning ved formanden - herunder skolelederens beretning som supplement. Herudover aflægger skolens forældrevalgte tilsynsførende sin beretning.

Indkaldelse til skolens generalforsamlinmg d. 20. marts 2018 kan findes her.

Referat fra skolens ordinære generalforsamling 2018 kan findes her og skolelederens beretning findes her.