Pædagogisk tilsynsnotat

Roskilde Kommune står for det årlige pædagogiske tilsyn i vores børnehave.

Her kan læses tilsynsnotatet fra september 2017.  

Her kan læses tilsynsnotatet fra september 2018.

Her kan læses bestyrelsens kommentar til tilsynsnotatet 2018.

Her kan læses tilsynsnotatet fra november 2019.

Her kan læses tilsynsdokument fra omfattende pædagogisk tilsyn november 2020.

Her kan læses tilsynsnotatet fra januar 2022.

Her kan læses tilsynsnotatet fra omfattende pædagogisk tilsyn november 2022.