Tilsynsnotat

Roskilde Kommune står for det årlige pædagogiske tilsyn i vores børnehave.

Her kan læses tilsynsnotatet fra september 2017.  

Her kan læses tilsynsnotatet fra september 2018.

Her kan læses bestyrelsens kommentar til tilsynsnotatet 2018.