Tilsynsnotat

Roskilde Kommune står for det årlige pædagogiske tilsyn i vores børnehave.

Her kan læses tilsynsnotatet fra september 2017.