Værdigrundlag, vedtægter og pædagogiske udviklingsplaner

Børnehavens værdigrundlag vil naturligt læne sig op ad skolens for at bygge bro og styrke samarbejdet mellem børnehave og skole.

Børnene skal medinddrages og have indflydelse på deres børnehaveliv.

Børnenes dagligdag skal kendes på nærhed, rummelighed og ligeværd.

Personalet skal møde familierne i et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde om ansvaret for barnets trivsel og udvikling.

Barnet skal mødes med nærvær, indlevelse og anerkendelse af respektfulde professionelle voksne.

Børnene skal lære at udvikle selvstændighed og at kunne indgå i forskellige og meningsfulde fællesskaber.

Barnet skal have tid til at undre sig og fordybe sig på egne præmisser.

Børnenes læring foregår hele tiden, når børn er sammen med nærværende, kompetente og nysgerrige voksne.

Du kan læse børnehavens vedtægter her.

Du kan læse børnehavens pædagogiske udviklingsplaner her.

Evalueringen af børnehavens pædagogiske udviklingsplaner kan du læse her.

Du kan læse børnehavens nye Pædagogiske Læreplaner her.