Deltagelse på rejserne

Forældre kan blive bedt om at deltage som pædagogiske medhjælpere på lejrskoler og rejser. Det er de enkelte teams, der i god tid udvælger de forældre, der skal med.
Som frivillig pædagogisk medhjælp er man underlagt de samme krav om loyalitet, tavshedspligt og opførsel som de ansatte. Det kan blive nødvendigt fremover at indhente børneattester på de enkelte forældre. De enkelte teams organiserer møder inden og efter rejserne med de pågældende forældre, så forventningerne kan afstemmes