Vores profil

"Med viden kommer verden nærmere"

Roskilde Lille Skole er en skole, hvor den stærke faglighed understøttes af musiske fag, kreative arbejdsformer og en tryg skolekultur.

Vi udvikler det enkelte barns talenter og anvender læringsformer, der træner evnen til nytænkning, kreativitet, omstillingsparathed og innovation. Vi lærer børnene at tænke og handle på nye måder, der skaber nye indsigter. For os er kreative processer dem, hvori børnene finder på nyt, der er nyttigt.

Vores vigtigste opgave er at sikre de bedste betingelser for, at børnene i den sidste ende forlader skolen, som velforberedte og livsduelige mennesker. Mennesker, der ved hvem de selv er, og har en mangfoldig viden om og holdning til den verden, de er en del af og skal ud i.

Vi er en skole, der tilstræber at skabe de bedste betingelser for børnenes læring. Vi tror på, at med samarbejde, tryghed og trivsel i læringsprocessen, skabes de bedste resultater for det enkelte barn - personligt, fagligt og socialt. Derfor har vi bl.a. årlige temauger på tværs af klassetrin, som kan styrke relationerne mellem børnene.

Vi har et stort fokus på, at børnene kan og tør bruge, det de lærer. Derfor lærer de på hvert klassetrin at stå foran en forsamling og formidle sit budskab gennem teater, billeder, musik og foredrag. Det viser også forældrene bedre end mange ord, hvor dygtige børnene er.