Forældremøder

Forældresamarbejdet er én af de vigtigste kilder til børnenes gode skoleoplevelse, hvilket vi lægger stor vægt på. Dette ses blandt andet i måden, vi afholder forældremøder på i Yngstegruppen. For at sikre at alle forældre har et godt indblik i klassens sociale og faglige udvikling, evalueres børnene i et fælles forum. Er der nogen som savner legeaftaler, eller nogen som har brug for særlige hensyn, så er det her et fælles billede af klassen etableres og forældrene kan i fællesskab bidrage til det enkelte barn og dermed hele klassens bedste.