Yngstegruppen

I Yngstegruppen går børnene fra børnehaveklasse til og med 3.klasse, og det er også her de går i SFO, kaldet pasningen.

Som noget særligt starter vi hvert år den nye børnehaveklasse op 1. maj - dels fordi det er her at børnene skal forlade deres børnehaver i Roskilde Kommune, men især fordi det giver os to ekstra måneder at køre børnene ind i skolen på.

I yngstegruppen er børnene både tilknyttet en årgang (klasse) og enten en børnegruppe på tværs af børnehveklasse/1. klasse eller på tværs af 2. /3. klasse, kaldet henholdsvis gul, rød, grøn og blå gruppe. På den måde lærer børnene også de andre børn i Yngstegruppen at kende og kan hjælpe hinanden.

Ca. 2/3 af skoleugerne er skemalagte uger, hvor børnene i deres klasser har de almindelige skolefag: Dansk, matematik, engelsk, rytmik, musik og natur-teknik. Hver dag samles de til et fællesmøde, hvor de synger, lærer at lytte til hinanden, bringe spørgsmål og emner op, styre et fællesmøde og i det hele taget lære at være en del af fællesskabet i Yngstegruppen. Om fredagen blandes børnene på tværs af klasserne i deres farvegupper.

En 1/3 af skoleugerne er der tema- eller projektuger, hvor  børnene også er blandet - det kan være i faste grupper, værksteder eller lignenede alt efter projekternes karakter og indhold.

Yngstegruppen afholder hvert år flg. projektuger: Den fælles lejrskole, Lilleskolens dag (sammen med Mellemgruppen), juleugen, teaterugerne , en mellemfolkelig uge om børn i andre lande, samt natur-/teknik-ugerne. Det er et vigtigt element, at alle projekter afsluttes med en fremvisning, udstilling eller et arrangement, hvor forældrene forventes at komme og kigge og lytte.