Vores undervisning

I vores undervisning og andre aktiviteter har vi 3 pædagogiske vinkler på elevernes alsidige udvikling: Den faglige, Den sociale og Den personlige.
Fagligt skal undervisningen på RLS stå mål med undervisningen i folkeskolen. Det står i friskoleloven.  Med andre ord, skal vores elever mindst nå de samme mål i afgangsklasserne som i folkeskolen. Det der gør os anderledes er hvordan vi når de mål og hvilke metoder og arbejdsformer vi lærer eleverne. På RLS arbejder vi bevidst med forskellige arbejdsformer: almindelig klasseundervisning, faglig emnearbejde, individuelt projektarbejde, værkstedsundervisning, tværfaglige projekter på tværs af klasserne, sociale lejrskoler, udlandsrejser og meget andet. Elever lærer derigennem at begå sig på mange forskellige måder, og at kunne beherske forskellige arbejdsformer.