Mellemgruppen

Mellemgruppen består af 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse.

Fagene i mellemgruppen er dansk, matematik, engelsk, historie, natur og teknik, idræt, musik og kulturfag. Kulturfag rummer musik, idræt, billedkunst, drama og håndværksfag som sløjd, håndarbejde og madlavning. I kulturfagene sætter vi fokus på kropslig og æstetisk læring.

I mellemgruppen veksler vi mellem perioder med skemalagte fag og perioder med emner og projekter. Vi har bl.a. en årlig teaterperiode på tre uger.

Som en del af mellemgruppen oplever børn at rejse. I september måned tager vi på lejrskole til Nordjylland sammen med alle fra yngstegruppen. Vi har også en årlig tur med fokus på Nordisk sprog, kultur og friluftsliv. Vi tager på telttur i Sverige og på skitur i Norge. Vi arbejder lige nu på en ny tredje tur, så børnene på sigt kommer til at opleve tre forskellige rejsemål.

Vi bruger rejserne til understøtte undervisningen. Lejrskolen og rejserne udfordrer børnene i at begå sig i uvante rammer – uden mor og far. De lærer at være åbne over for andre kulturer, og de lærer at tage medansvar på turene. På lejrskolen har børnene forskellige opgaver, og klasserne arbejder med forskelligt fagligt fokus. Når vi skal til Sverige og Norge, arbejder vi med norsk og svensk sprog, kultur og natur.

I perioder arbejder vi på tværs af klasserne, det gøres også ofte i kulturfagene. Det er med til at skabe de vennerelationer vi oplever klasserne imellem. Vi lægger vægt på ligeværdig dialog og gensidig respekt i arbejdet med børnene. Vores gode og tætte forældresamarbejde, bygger på en engageret forældregruppe. Forældrene deltager bl.a. som hjælpere ved forskellige lejligheder.