Skolepenge

 

Som på andre frie grundskoler er det nødvendigt at forældrene betaler skolepenge, der udover statstilskuddet skal sikre den økonomiske drift af skolen.

Skolens politik er, at forældrebetalingen er den samme i alle klasser, og at der ikke skal betales udover skolepengene for f.eks. SFO, Klub, rejser, bøger eller lignende. Dog skal elever og forældre selv betale lommepenge på rejserne, ligesom der selv skal betales for arrangementer i fritiden m.m.

Skolepengen udgør pr. 01.01.2023 2.550 kr og hvis ikke andet er besluttet reguleres de årligt med stigning i pristallet.

Ved indmeldelse betales der et gebyr på en måneds skolepenge, ligesom der stilles et depositum på 15.000 kr pr. familie. Det er muligt at afdrage depositummet over en længere periode.

Der er søskenderabat på 30% ved første søskende og 60% ved anden søskende. Hvis der er flere søskende er der fuld rabat.

Der er endvidere mulighed for at søge om tilskud til skolepengene, hvis det kan begrundes.