Skolens fag

Roskilde Lille Skole er som fri grundskole forpligtet til at stå mål med undervisningen i folkeskolen, men ikke nødvendigvis at have de samme læseplaner, det samme timetal eller den samme prioritering af fagene. Det er noget vi selv bestemmer.

Vi følger overordnet folkeskolens Fælles Mål, men vi gør det på vores måde.

Det betyder at undervisningen tilrettelægges således, at børnene når og kan det samme som i folkeskolen efter henholdsvis 3.kl. 6.kl. og 9.-10. klasse, hvor vi også har afsluttende prøver.

De fleste fag læses et ugentlig skema, men fagene indgår også i vores mange tema- og projektperioder, som altså dermed er en anden måde at arbejde med det faglige på.

Der er en fagplan for hver afdeling, klik her.