Skolens fag

Roskilde Lille Skole følger de i "Fælles Mål" opstillede delmål og slutmål for de enkelte fag.

Fælles mål - klik her
 
Herudover er metoder og indhold afdelingsvis for de enkelte fag beskrevet overordnet herunder.
 
Yngste:
Dansk
Matematik
Engelsk
Natur og teknik
Børnehaveklasse fagindhold

Mellemgruppen:
Dansk
Matematik
Engelsk
Natur og teknik
Værkstedsfag

Overbygningen:
Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Fysik
Tema (Herunder, humanistiske orienteringsfag, naturvidenskabelige orienteringsfag) 
Bevægelse
Linjefag (musik, billedkunst, byggefag, idræt)