RLS Klubben

Klubben er et aktivitetstilbud for børnene i mellemgruppen og har åben fra klokken 14.30 til 16.00, mandag til torsdag.

Her tilbydes i samarbejde med Kulturskolen i Jyllinge løbende forskellige aktiviteter, så som instrumentværksteder, musikband-værksteder, individuel undervisning, billedkunst, dans, basketball, mad over bål, sportaktiviteter i hallen, yoga for børn og almindelig hygge. Der er egenbetaling for at benytte sig af Kulturskolens tilbud - ellers er Klubben gratis.