Indmeldelse og kontakt

Nye børn bliver indmeldt løbende hele året rundt. Det kræver at I mailer en ansøgning, der kan hentes her. Herefter bliver I kaldt til samtale med børnehavens leder, Rikke Dyrmose.

Alle børn kommer som udgangspunkt på venteliste. Har vi ledige pladser til den ønskede startdato, bliver man tilbudt en plads og man skal udfylde en indmeldelsesblanket og betale indmeldelsesgebyr, herefter er man sikret en plads i børnehaven. Indmeldelsesgebyret er svarende til 1 måneds forældrebetaling, som ikke tilbagebetales.

Der er 2 måneders udmeldelsesfrist ved udmeldelse inden overgang til Roskilde Lille Skole.

Søskendebørn til børn i skolen eller børnehaven har fortrinsret.  

Vi råder forældre til at skrive ansøgning på barnet så tidligt som muligt. Vi følger løbende op på ventelisten.

Ellers er vi klar - så kom og kig forbi og få en snak med os.

Rikke Dyrmose, børnehaveleder,  mail: rikke@rls.dk eller mobil: 25940187