Indmeldelse og kontakt

Nye børn bliver indmeldt løbende hele året rundt. Det kræver at I mailer en ansøgning, der kan hentes her. Alle børn kommer som udgangspunkt på venteliste. Såfremt vi kan tilbyde en plads i vores børnehave, vil I blive indkaldt til en samtale med børnehavens leder, Rikke Dyrmose. Samtalen afholdes henblik på indmeldelse i børnehaven.

Til samtalen skal der udfyldes en indmeldelsesblanket og betales et indmeldelsesgebyr, herefter er man sikret en plads i børnehaven. Indmeldelsesgebyret er svarende til 1 måneds forældrebetaling, som ikke tilbagebetales.

Der er 2 måneders udmeldelsesfrist ved udmeldelse af børnehaven, dette kan ske til d. 15. i måneden og ved udgang af en måned. Udmeldelsesfristen gælder også inden overgangen til Roskilde Lille Skole. 

Søskendebørn til børn i skolen eller børnehaven har fortrinsret, såfremt der er en ledig plads i børnehaven. Vi bestræber os på at alder og køn er nogenlunde ligeligt fordelt blandt børnene i årgangen.

Vi råder forældre til at skrive ansøgning på barnet så tidligt som muligt. Vi følger løbende op på ventelisten.

Rikke Dyrmose, børnehaveleder,  mail: rikke@rls.dk eller mobil: 25940187