Skolens bestyrelse

Bestyrelsen på Roskilde Lille Skole består af 5 medlemmer. De 3 er valgt direkte af og blandt forældrene og de 2 er udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand og næstformand. Desuden er der valgt to suppleanter og en forældrevalgt revisor. Alle valgte deltager i skolens ordinære bestyrelsesmøder. Herudover deltager skolens ledelse og tillidsrepræsentant.

Bestyrelsesformanden, Per Boesgaard Sønnichsen, kan kontaktes på mail per.sonnichsen@iaudit.dk. 

Bestyrelsen, der er skolens øverste myndighed og ansvarlig overfor Børn- og Ungeministeriet, holder ca. 7 møder om året, hvor skolens økonomi og overordnede drift behandles i overensstemmelse med gældende vedtægter for Roskilde Lille Skole.