Forventninger til forældresamarbejdet

 

På Roskilde Lille Skole skaber vi skole sammen med forældrene.
Det sker i gensidig respekt for de forskellige roller, ansatte, forældre og elever har i skolens hverdag og kultur.

Vi har forventninger til forældrene på tre niveauer:

Vi forventer at I som familie bakker jeres børns skolegang op på almindelig vis:

 • At de kommer friske og udhvilede til tiden
 • At de er forberedte til skoledagen
 • At de har deres ting med, at der er samarbejde om evt. hjemlige problemer og udfordringer etc.
 • At skolen har de nødvendige kontaktoplysninger – telefonnumre, adresser, forældremyndighed - som I selv skal vedligeholde løbende på forældreintra.

Vi forventer at I som forældre i de enkelte klasser støtter lærerne på almindelig vis:

 • At I kommer til forældremøder og arrangementer
 • At I er aktive og spørgende på møderne
 • At I kan samarbejde med de andre forældre
 • At I bidrager til den gode tone og omgangsform – også på forældreintra
 • At I fremfører evt. kritik og bekymringer konstruktivt og så direkte som muligt

Vi forventer at I som medlemmer af fællesskabet på Roskilde Lille Skole bakker hele skolen op gennem:

 • At I bidrager til dialogen om skolens udvikling på generalforsamlinger, forældrerådsmøder og større skolemøder
 • At I deltager i skolens vedtagne forældrearbejdsopgaver