Forældresamarbejdet

Børnehavens forældresamarbejde bygger på de værdier og den forældrekultur, der allerede er på skolen.

Det betyder, at forældrene er med til at lave børnehave i praksis. Med andre ord at man som forældre er både nødvendige og velkomne i børnehaven.

Udover den valgte forældrebestyrelse i børnehaven, hvor I skal vælge 5 medlemmer, forventer vi at I aktivt deltager i forældremøderne og børnehavens arrangementer. Men I skal også - ligesom alle andre forældre på skolen - lægge 10 årlige arbejdstimer. Det kan være ved at deltage i det praktiske arbejde på arbejdsdagene eller ved at hjælpe med i de forskellige forældrearbejdsgrupper der bliver med tiden. Måske kan I noget særligt, der lige er brug for her i opbygningsfasen?