Skolens regnskab 2016

Her kan du hente en kopi af skolens foreløbige regnskab for 2016. Regnskabet er endnu ikke godkendt  af bestyrelsen, men vil blive fremlagt til orientering og kommentarer på skolens generalforsamling d. 30. marts 2017. Herefter bliver det fremsendt til undervisningsministeriet for evt. yderligere bemærkninger.