Skolens regnskab 2018

Her kan du hente en kopi af skolens regnskab for 2018. Regnskabet er godkendt  af bestyrelsen og fremlægges til orientering og kommentarer på skolens generalforsamling d. 21. marts 2019. Hereftersendes det til undervisningsministeriet for evt. yderligere bemærkninger.